وبسایت خبری
امروز: دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

رهسپاریم با ولایت تا شهادت زنده ایم

کلیه اخبار مرتبط با واژه مجلس یازدهم شورای اسلامی
مهم‌ترین دغدغه مسئولان باید معیشت مردم باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایطی در مجلس یازدهم، کار را شروع کرده‌ایم که وضع اقتصادی کشور، وضع خوبی نبوده و مردم ما در حوزه اقتصاد حال خوبی ندارند، امروز بحث مسکن به دغدغه مهم مردم تبدیل شده که در این میان، مهم‌ترین دغدغه مسئولین هم باید معیشت مردم باشد.
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶:۳۱
ترسیم دغدغه‌های مجلس یازدهم در نخستین نطق قالیباف

رییس مجلس یازدهم در نخستین نطق پیش از دستور خود ضمن ترسیم دغدغه‌های پارلمان جدید در حوزه سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ، اجتناب توامان از تقابل و تسامح با نهادهای دیگر را رویکرد منتخبان دور تازه قانونگذاری اعلام کرد.
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳:۴۵